Privacyverklaring 4changes

Algemeen
4changes is een trainingsbureau voor persoonlijke team- en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van 4changes worden persoonsgegevens geregistreerd. 4changes respecteert uw privacy en behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden
4changes gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training of coaching.
  • Het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren.
  • Het toesturen van nieuwsbrieven.

Verstrekking persoonsgegevens
Binnen 4changes worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan medewerkers van 4changes die toegang tot deze gegevens horen te hebben vanwege van hun functie. 4changes zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of indien 4changes daartoe wettelijk verplicht is.

Bewaren persoonsgegevens
4changes bewaart uw persoonsgegevens twee jaar. 4changes mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzien, corrigeren en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@4changes.nl, onder vermelding van uw naam en e-mailadres. 4changes zal binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren.

Indien u uw persoonsgegevens wil laten verwijderen, zal 4changes dit zo spoedig mogelijk doen, tenzij de wet verplicht om deze persoonsgegevens te bewaren of er andere (hoog noodzakelijke) redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Betrokkenen hebben het recht om bij ontevredenheid over het privacy beleid van 4changes een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
4changes maakt gebruik van cookies op haar website. 4changes gebruikt deze gegevens onder meer om de website gebruiksvriendelijker te maken. 4changes gebruikt de informatie niet om u aanbiedingen of advertenties toe te zenden. Lees hier ons volledige cookie-beleid.