Hans Tummers – Directeur Koopman en Co Accountants & belastingadviseurs

Tendensen binnen de accountancy vragen om verandering op het gebied van onze missievorming en strategie.
Ergens komt het moment dat je de organisatie moet gaan “trainen” om de processen en dienstverlening aan te passen aan de ontwikkelingen. 4changes ondersteunt dit verandertraject middels haar persoonsgerichte training en coaching van onze medewerkers. Met name de reacties van onze mensen en de evaluaties met Thea geven blijk van haar toegevoegde waarde.