teamcoaching 4changes
Wanneer is teamcoaching een optie?
Soms loopt het opeens niet meer zo lekker in het team. Er is iets veranderd in de dynamiek. Soms komt het door veranderde werkzaamheden of andere eisen die gesteld worden. Soms komt het door een wijziging in de samenstelling van een team. De intentie van iedereen is vaak zo goed en prettig mogelijk met elkaar samenwerken. Met teamcoaching zet je op een rijtje hoe het met iedereen gaat, wat de wensen zijn en wat bereikt moet worden. Plezier in het werk en voor ieder teamlid tot zijn of haar recht komen zijn de belangrijke pijlers.

Het doel van coaching voor teams is nieuwe goed werkende afspraken maken voor in de dagelijkse praktijk. De trainer-coach luistert, observeert en bespreekt met het team waar zij verandering in willen. Dit kan bv. gaan om een andere werkverdeling, een andere houding naar elkaar, of doelen die het team met elkaar wil bereiken.

Om de impact in de praktijk te vergroten, gaan teams de aandachtspunten oefenen, goed bespreken en waarborgen.
Na de teamcoaching krijgt het team belangrijke reminders om een goede opvolging te realiseren.

Wat is het resultaat?
Na afloop van een teamcoaching heeft het team afspraken gemaakt over de benodigde veranderingen, kan dit optimaal toegepast worden in de dagelijkse praktijk, en weet het team hoe voortzetting en bewaking van de doelen wordt bereikt.

Vraag naar de mogelijkheden en bel met 06-15 333 010.