Spiegeltje spiegeltje aan de wand…

spiegel

Wat is het effect van wat je doet op anderen? Hoe reageer je doorgaans? Vaak vinden we dat anderen moeten veranderen of zich moeten aanpassen. Iets onaangenaams kan sowieso nooit aan onszelf liggen.Door welke bril kijken wij? Soms is wat vaker in de spiegel kijken best handig.

Zelfreflectie en feedback
Niet iedereen vind het makkelijk zichzelf eens onder de loep te nemen. Freud ontdekte al dat feedback geven aan jezelf zeer leerzaam is en je helpt positieve veranderingen te laten doormaken. In teams zeggen we vaak dat elkaar feedback geven een must is. Tegenwoordig wordt al vaker 360 graden feedback toegepast, waarbij medewerkers door hun teamleden worden beoordeeld op hun houding gedrag en uitvoering van taken.

Ipso feedback
Ipso feedback, het geven van feedback over jezelf aan jezelf heeft nog een groter effect. Maar zult u zich wellicht afvragen, kun je wel eerlijk oordelen over jezelf? Zolang u weet dat uw eigen feedback veilig is voor anderen kan dat gelukkig. Niemand hoeft uw eigen feedback te lezen. Het bijhouden van een schriftje zoals Freud al voorstelde kan tegenwoordig ook in een beveiligd document op uw computer.

In de spiegel kijken
Hoe doet u dat dan aan uzelf feedback geven? Absolute eerlijkheid is een vereiste. Bedenk wat u goed vindt gaan en wat u graag beter of anders wilt. Benoem het en maak het concreet. Beter communiceren is niet concreet genoeg. Maak het scherper door bv. te benoemen dat u voortaan elke vergadering uw mening laat horen. Alles waar u meer, minder, beter of anders van maakt is niet concreet genoeg. U moet het als het ware kunnen meten. Ik ga elke eerste week van de maand, drie klanten van mijn acquisitielijst bellen voor een afspraak is concreet. Ik wil meer aan acquisitie doen niet.

Tips voor groei door reflectie
1.Schrijf op wat u van uzelf vindt. Besluit hoe vaak u dit wilt doen. Bv. elke 1e van de maand. Zorg dat u zichzelf helpt herinneren het te doen door het bv. in uw agenda te plaatsen.

2. Na bv drie keer schrijven leest u het ook eens terug. Blijft iets steeds terugkomen bedenk dan hoe u dit echt goed kan gaan aanpakken. Hier mag u streng zijn voor uzelf. Het kan ook zijn dat u dit kennelijk toch niet zo graag wilt aanpakken. Stel dan bij als dit nodig is. Om te weten of u er moeite voor wilt doen kunt u uzelf afvragen welk rapportcijfer u deze verandering zou willen geven. Cijfer zeven of lager gaat u zeer waarschijnlijk niet voldoende motiveren tot actie. Vraagt u zich eens af hoe groot het belang voor u is.

Het opschrijven van uw zelfreflectie heeft naast een goed effect op uw wensen tot verandering, nog een aanvullende belangrijke functie. Het helpt uw gedachten te ordenen en heeft daardoor een positief effect op uw stressbeleving. Als u tevreden bent over wat u er mee bereikt heeft het ook nog eens een positief effect op uw arbeidsplezier en privéleven. Kortom doe als Freud en borg uw persoonlijke groei.