Trainingen in optimaal samenwerken voor fijne groepsdynamiekPrettig samenwerken in je team waarin je je gehoord en gezien voelt is essentieel voor je werkplezier. Constructief samenwerken wil je natuurlijk ook met personen uit andere teams. Soms zijn er zaken die makkelijker kunnen, of verbeterd kunnen worden. Je wilt in je team ruimte voor ieders mening, zonder dat dit besluitvorming in de weg staat. Ieder teamlid wil betrokkenheid ervaren en voldoening halen uit het werk. Teamspirit ervaren en bevlogen kunnen werken in je team, dingen voor elkaar over hebben en doelen bereiken, dat is toch geweldig? Daarvoor zijn inzichten en goede afspraken nodig. In een samenwerkingstraining pakken we samen de uitdaging op om tot een plan te komen waar ieder teamlid zich senang bij voelt.

4changes samenwerkingstrainingen:

De volgende samenwerkingstrainingen zijn mogelijk. Op deze pagina worden ze verder uitgediept.
Wil je meer weten neem dan even contact op. Combinaties van trainingen of een andere insteek is altijd mogelijk.

 • Teamspirit samenwerken
 • Optimaal vergaderen
 • Resultaatgericht werken
 • Heldere taken, rollen en doelen
 • Feedback geven
 • Werken in zelforganiserende- en zelfsturende teams
 • Ondernemerschap
 • "Diegenen die een gedreven trainer/coach zoeken die Noord-Hollandse nuchterheid weet te combineren met professionaliteit, verwijs ik graag naar een vakvrouw als Thea. Zowel binnen de Verheul Groep als ook voor de Finance Academy heeft Thea diverse trainingen verzorgd. Van vele cursisten, jong en oud, ervaren en nog lerend, hoor ik dat Thea heel helder kan uitleggen en overdragen. Dit weet zij te combineren met een oprechte drive. Op deze wijze weet zij individuen en groepen vooruit te helpen en in de “resultaatstand” te krijgen. Het is voor mij dus niet verwonderlijk dat zij vaak wordt teruggevraagd en langere trajecten/verbintenissen heeft met personen en bedrijven. Mocht u vragen hebben, belt of mailt u mij dan even." - André Vendrig, Directeur Verheul Groep

  "Thea heeft mij waardevolle heldere inzichten gegeven, voor zowel mijn persoonlijke als zakelijke ontwikkeling. Met haar tomeloze inzet heeft ze ons team geleerd steeds weer terugkerende misverstanden in ons werkproces te voorkomen. Daarnaast wist ze precies bloot te leggen waar we veranderingen konden toepassen. Naast haar bruisende persoonlijkheid is ze inspirerend voor iedereen die leiding geeft. Haar principes zijn motiverend en duidelijk, daar hou ik van. Het was heerlijk om hulp van haar te krijgen bij het stroomlijnen van ons bedrijf. Haar adviezen waren uitvoerbaar en de resultaten zijn aantoonbaar." - Hester Jongert, Directeur Minne Holding accountancy

  Training Teamspirit samenwerken

  In de training “Teamspirit samenwerking” gaan jullie bekijken wat er goed gaat in het team. Het is fijn daar sowieso eens bij stil te staan. Succes is iets om met regelmaat te vieren. Daarna volgt wat willen jullie verbeteren en waar jullie vanaf willen Met elkaar kijken jullie naar wat goed bewaakt moet worden en waarin jullie willen excelleren.

  In een zorgvuldig intakegesprek worden vooraf wensen en doelen besproken. De inhoud van de training wordt goed passend bij jullie situatie en gewenste ontwikkeling gemaakt. Daarna kan deze eendaagse training ingepland worden. Een “Teamspirit samenwerking” training is altijd interactief. Professioneel ingestoken maar ook samen wat lol hebben. Met elkaar lachen geeft een sfeer waarin leren met elkaar alleen maar makkelijker wordt.
  Wil je graag een keer vrijblijvend sparren om te kijken wat de training voor je team kan betekenen? Bel, mail of plan dan direct een adviesgesprek in.

  De beste tips in samenwerken
  Wil je goede samenwerking?
  Download het gratis Ebook met tips

  Training Optimaal vergaderen

  Herken je het volgende in jullie vergaderingen? Het duurt lang, er wordt moeizaam tot besluiten gekomen en er wordt lang gesproken over details. Ervaren jullie de vergaderingen zo langzamerhand als een noodzakelijk kwaad? Dan is het een juiste keuze om hier iets aan te veranderen. Een inefficiënte overlegstructuur kan een team (nog los van de sfeer) lamleggen, terwijl de kosten van al het gepraat ook nog eens stevig oplopen. Sfeer, snelheid en structuur zijn belangrijk. Optimaal vergaderen levert jullie als team tijdwinst, en heldere afspraken op. Voortaan zijn vergaderingen effectief.

  Training Resultaatgericht werken

  De waan van de dag maakt dat je vaak ad hoc je werkzaamheden onderbreekt en aan de slag gaat met wat er op dat moment van je gevraagd wordt. Focus houden op doelen en resultaten bereiken is daardoor niet altijd makkelijk. Met resultaatgericht (samen) werken is het uitgangspunt dat iedereen in staat is resultaat afspraken te kunnen maken.

  Waarom is er Resultaatgericht werken? Er volgt antwoord op de vraag wat het voordeel is voor jou en voor het team. Je weet hierna binnen welke kaders van de organisatie je jouw afspraken kunt maken met je leidinggevende. Je kunt je kwaliteiten en talenten goed inzetten en het gesprek over jouw resultaat afspraken goed voeren. Je maakt je afspraken duidelijk door ze SMART te maken. Helder is voor jullie wie waarvoor verantwoording neemt en hoe je zorgt voor opvolging van realistische afspraken. Exacte invulling in de training is afhankelijk van hoe jullie organisatie resultaatgericht werken inzet. Worden er bv. teamresultaten en/of persoonlijke resultaten afgesproken met elkaar?

  Training Heldere taken, rollen en doelen

  Je wilt helder hebben waar jouw verantwoordelijkheid begint en waar die eindigt. Welke taken zijn van jou en soms zelfs waarom niet? Wat is ieders rol in het team? Welke afspraken zijn er? Waar staan jullie als team voor? Allerlei zaken die dus vragen oproepen. Het spreekt voor zich dat als hier onduidelijkheid over is, de samenwerking onder druk kan komen te staan. Goed om uit te zoeken wat nog beter kan worden geregeld.

  Deze training is ook geschikt voor het goed gestructureerd kunnen werken aan doelen. Je werkt met elkaar aan het goed concreet omschrijven wat het resultaat moet zijn, welke stappen jullie daarvoor gaan zetten, en hoe jullie voortgang meten. Jullie beoordelen waar eventueel hulp bij nodig is en op welk tijdstip doelen afgerond horen te zijn. Samen bepalen jullie of de doelen, of ze nu mens of taakgericht zijn, ook realistisch zijn. Moet de lat wat hoger, of juist wat lager? Goed duidelijk wordt wie wat doet en wanneer. Een plan van aanpak maken voor de toekomst behoort tot de mogelijkheden.
  "CAV Agrotheek B.V. werkte, als toeleverancier voor de agrarisch ondernemer, eerder op 2 hoofdvestigingen. In ons nieuwe bedrijfspand in Wieringerwerf vond een andere wijze van werkverdeling en logistiek plaats, wat merkbaar van invloed was op de personele organisatie. Het wennen aan nieuwe collega’s met een andere taakverdeling was voor ons reden om de diensten van 4changes in te schakelen. De volledig transparante en directe aanpak van de training creëerde veel duidelijkheid en begrip. Hiermee hebben we het werkproces van zowel de afdelingen, als de individuele werknemers goed op elkaar af kunnen stemmen. Dit heeft bijgedragen aan meer efficiëntie en een positief werkklimaat." - Jeroen de Schutter, Manager CAV Agrotheek

  "Via de training communicatie en samenwerking voor de Finance Academy die door Thea werd verzorgd en waar een tweetal medewerkers van ons kantoor aan mee deden, zijn wij in contact gekomen met 4changes. De ervaringen en het enthousiasme van onze medewerkers, hebben ervoor gezorgd dat wij vervolgens met Thea en 4changes een breed traject hebben ingezet voor de training van onze adviseurs en commercieel binnendienstmedewerkers. De duidelijke, enthousiaste en bevlogen wijze van communiceren van Thea, zorgen voor betrokkenheid en verbinding door de organisatie heen. Haar nuchterheid en directheid zorgen ervoor dat zaken worden benoemd en kunnen worden veranderd. Inmiddels hebben wij haar ook ingezet voor onze andere afdelingen." - Frank de Jong, Directeur de Jong assurantiën

  Training Feedback geven

  De één heeft er geen enkele moeite mee de ander wel. Iedereen kan goed feedback geven leren. De techniek is makkelijk te doen. Waar het om gaat is wat je eventueel tegenhoudt feedback te geven. Want alle technieken ten spijt, als je overtuigt bent dat jij het beter niet kan doen, dan doe je het niet. Als je denkt het juiste niet over te brengen of dat het de sfeer verziekt, dan werkt dat belemmerend voor je. In de training worden jullie uitgedaagd een positieve overtuiging te ontwikkelen over feedback geven. Je kunt onderling goede positieve, opbouwende en wat kritischer feedback geven zonder een ander daarmee te krenken of jezelf ongemakkelijk te voelen. Je leert ook de feedback te kunnen ontvangen en jezelf feedback te geven.

  Training voor Zelforganiserende en Zelfsturende teams

  In deze tijd komen zelforganiserende en zelfsturende teams steeds meer voor. De één omarmt het, de ander denkt er wel eens minder positief over. De gedachte achter zelfsturing is meer vrijheid in je werk ervaren en dus minder (onnodige) bemoeienis. Als team bepaal je met elkaar grotendeels de koers. Je doet het met elkaar. De vrijheid hebben om samen dingen op te pakken en de verantwoordelijkheid nemen met elkaar, geeft veel ruimte voor ontwikkeling. Het vergt wel een goede samenwerking en communicatie om met elkaar goede afspraken te maken. De samenwerking binnen jullie team en tussen andere teams is essentieel. In de training checken en bespreken jullie als teamleden hoe jullie uit de verf komen. Hoe gaat het met iedereen? Hoe profileert het team zich en komt iedereen tot zijn recht? De huidige communicatie en samenwerking wordt geëvalueerd en waar nodig pakken jullie op welke afspraken dit kunnen verbeteren. 4changes is ervaren in het werken met zelforganiserende- en zelfsturende teams.

  Training Ondernemerschap

  Ondernemend zijn is mogelijk in praktisch elke organisatie. Je hoeft er niet letterlijk zelfstandig ondernemer voor te zijn. Je kunt ook als je in loondienst bent succesvol ondernemerschap laten zien.Wil je met je tijd meegaan, dan kies je voor een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Een juiste training als jullie willen ervaren waar potentieel ligt in ondernemen, voor zowel jezelf als voor je team en de organisatie. Voor als je mee wilt groeien met de organisatie en de zelfstandigheid die daarbij nodig is. Behandeld wordt o.a.:

 • Wat versta je onder goed ondernemerschap
 • Wat zijn basiselementen van ondernemerschap
 • Wat drijft jou en hoe kun je dit inzetten in ondernemerschap
 • Positieve psychologie van succesfactoren
 • Motiverende communicatie en assertiviteit om actie in te zetten

  Na dit onderdeel weten jullie hoe je verbeterslagen en vooruitgang boekt met pro-actief gedrag. Je weet welke succesfactoren voor jou en het team werken en wat jou in ondernemend zijn motiveert en je arbeidsplezier geeft.
 • Sfeer, veiligheid en vertrouwen in het team

  Het spreekt voor zich dat een fijne sfeer in het team belangrijk is. Je veilig voelen, je mening kunnen geven en kritisch mogen zijn zorgt voor versterking in het team. Vertrouwen naar elkaar komt te voet en gaat te paard. Het duurt langer om het goed op te bouwen en kan door misverstanden of wat voor redenen dan ook zo weer weg zijn. Zonder vertrouwen is een goede samenwerking niet mogelijk. Waar nodig worden deze onderwerpen bespreekbaar gemaakt. Samen zoeken we naar oplossingen die voor jullie werken.

  Borgen van veranderingen en afspraken

  Een veel gehoorde opmerking tegenwoordig is dat alles steeds verandert. De ene persoon omarmt nieuwe dingen, de ander kijkt liever eerst even de kat uit de boom en wil er eerst het fijne van weten. Hoe ga je om met al die wijzigingen die soms bijna wekelijks op je pad komen. Dynamisch maar ook wel eens vermoeiend. In alle trainingen zorgen we er met elkaar voor dat veranderingen goed ingevoerd worden. Onderlinge afspraken en veranderingen opvolging geven toetsen jullie na de eerste stappen. Werkt de verandering of is er nog een aanpassing nodig? Bijstellen en indien nodig weer overleggen met elkaar zorgt voor juiste voortgang. Vooraf goed weten of iedereen aan boord is en echt ja gezegd heeft tegen de deal hoort hier bij. Is er werkelijk commitment met elkaar? Door de 24/7 maatschappij, het al meer thuiswerken en minder contactmomenten belangrijk om wat je met veel moeite met elkaar hebt geregeld, ook een goede opvolging te geven. 4changes stelt dit altijd aan de orde in de trainingen en spreekt af hoe de controle op de opvolging vormkrijgt.

  Een team van gecertificeerde trainers en coaches

  4changes werkt in grote trainingstrajecten samen met vaste professionele trainers. Vanaf de start zijn zij bij een opdracht betrokken en hanteren eenzelfde wijze van werken. Vast aanspreekpunt is altijd Thea. Korte lijnen, snel antwoord bij vragen en een zorgvuldige professionele aanpak is wat je kunt verwachten.