Resultaatgericht samenwerken

Resultaatgericht samenwerken
De waan van de dag maakt dat we vaak ad hoc onze werkzaamheden onderbreken en aan de slag gaan met wat er op dat moment van ons gevraagd wordt. Focus houden op doelen en resultaten bereiken is daardoor niet altijd makkelijk. In de training Resultaatgericht samenwerken is het uitgangspunt dat iedereen die deelneemt in staat is vanuit inzicht en vaardigheden resultaatgericht te kunnen samenwerken.

Het werken naar deze ontwikkeling toe start met de bewustwording over wat Resultaatgericht samenwerken nu exact is en waarom het wordt ingezet. Er komt antwoord op wat dit voor jou persoonlijk betekent. De training Resultaatgericht samenwerken richt zich op goed concreet maken met het team aan welke doelen gewerkt gaat worden, hoe dit in de tijd past en of het het team en de organisatie hiermee ontwikkelt.Tijdens een uitvoerige intake worden eerst de ontwikkelingen waarin de organisatie en de teamleden zich bevinden besproken. De training zal naadloos aansluiten bij de behoefte en deze benodigde ontwikkeling.

Doelgroep:
Voor organisaties waar teams Resultaatgericht samenwerken vorm willen geven. Voor teams die meer structuur willen krijgen in het behalen van resultaten en dit realistisch met elkaar willen vastleggen, zodat helder is wie waarvoor verantwoording neemt.

Programma voor een 1 daagse training Resultaatgericht samenwerken:
 • Wat is Resultaatgericht samenwerken en welke kansen biedt het
 • Waarom doen we het, wat is het verschil met de huidige werkwijze
 • Wat zijn de kaders van de organisatie
 • Hoe kwaliteiten en talenten inzetten
 • Het gesprek aangaan
 • Welke hulp is nog nodig
 • Het SMART maken van doelen
 • Het teamplan maken

  Resultaat:
 • Je hebt als team inzicht gekregen in welke doelen in het teamplan kunnen worden opgenomen.
 • De gewenste resultaten zijn SMART gemaakt, of kunnen indien er veel doelen gesteld zijn zelf verder worden uitgewerkt.
 • Het is helder hoe plannen overtuigend gecommuniceerd kunnen worden.
 • Je weet als team welke resultaten je wilt bereiken en hoe je daar uitvoering aan geeft.
 • Je weet als team hoe je opvolging aan het plan gaat geven en hoe het monitoren vorm gegeven wordt, zodat voortgang bewaakt wordt.