Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken
De waan van de dag maakt dat we vaak ad hoc onze werkzaamheden onderbreken en aan de slag gaan met wat er op dat moment van ons gevraagd wordt. Focus houden op doelen en resultaten bereiken is daardoor niet altijd makkelijk. In de training Resultaatgericht samenwerken is het uitgangspunt dat iedereen die deelneemt in staat is vanuit inzicht en vaardigheden resultaatgericht te kunnen samenwerken.

Het werken naar deze ontwikkeling toe start met de bewustwording over wat Resultaatgericht werken nu exact is en waarom het wordt ingezet. Er komt antwoord op wat dit voor jou persoonlijk betekent. De training Resultaatgericht werken richt zich op goed concreet maken aan welke persoonlijke resultaten jij wilt gaan werken, hoe dit in je tijd past en of het jouw en de organisatie op een positieve wijze ontwikkelt.Tijdens een uitvoerige intake worden eerst de ontwikkelingen waarin de organisatie zich bevindt besproken. De training zal naadloos aansluiten bij deze benodigde ontwikkeling.

Doelgroep:
Voor medewerkers die in organisaties werken waar ze worden uitgedaagd Resultaatgericht werken vorm te geven. Voor medewerkers en organisaties die meer structuur willen krijgen in het behalen van resultaten en dit realistisch met elkaar willen vastleggen, zodat helder is wie waarvoor verantwoording neemt.

Programma voor een 1 daagse training Resultaatgericht werken:
(in overleg vindt deze training plaats in twee dagdelen met een tussenperiode van twee weken waarin de huiswerkopdracht kan worden uitgewerkt

 • Wat is Resultaatgericht werken en welke kansen biedt het voor jou
 • Waarom Resultaatgericht werken, wat is het verschil met de huidige werkwijze
 • Wat zijn de kaders van de organisatie waarbinnen ik kan bewegen
 • Hoe kan ik mijn kwaliteiten en talenten inzetten
 • Hoe voer ik mijn Resultaatgericht werken gesprek
 • Welke hulp heb ik nog nodig, welke hulp kan ik vragen
 • Het SMART maken van doelen
 • Huiswerkopdracht 1 resultaat uitwerken
 • Presenteren van huiswerkopdracht
 • Het uitwerken van een persoonlijke plan

  Resultaat:
 • Je hebt inzicht gekregen voor weke resultaten jij aan de lat wilt staan.
 • De gewenste resultaten kun je SMART formuleren.
 • Het is je helder hoe je jouw plannen overtuigend kunt overbrengen.
 • Je weet welke resultaten je wilt bereiken en hoe je daar uitvoering aan geeft.
 • Je weet hoe je opvolging aan je plan gaat geven en hoe het monitoren vorm gegeven wordt, zodat je jouw voortgang bewaakt.