Waar staan wij voor?
De volgende waarden zien wij als onze belangrijkste pijlers:

Resultaatgerichtheid
Wij gaan voor een optimaal resultaat. Wij leveren 100% inzet en stimuleren en motiveren in training en coaching om dit ook van de deelnemers qua inzet terug te ontvangen. We zijn duidelijk en respectvol en zeggen eerlijk waar het op staat.

Enthousiasme en passie
Enthousiasme werkt aanstekelijk. 4changes werkt met interesse in de mens achter de opdracht, vol passie aan bereiken van wensen. Bevlogenheid helpt mee om een trainingstraject een intensieve en plezierige ervaring te laten zijn.

Leren doen we persoonlijk met de nodige ruimte voor humor. Met plezier leer je immers makkelijker en sneller. We willen deelnemers vooral laten voelen dat een andere aanpak hen voordeel oplevert. Uitgangspunt voor onze aanpak in een training is oefenen van situaties uit de eigen werkomgeving.

Professionaliteit
Wij zijn ervan overtuigd dat voor effectief leren ‘bouwstenen’ aanwezig moeten zijn. Bewustwording in weten, willen door eigenaarschap te zien en kunnen door in daadkracht om te zetten, om vervolgens te kunnen genieten van het resultaat. Iedere training is opgebouwd volgens deze 4 bouwstenen, de 4changes.