Waar staan wij voor?
De volgende waarden zien wij als onze belangrijkste pijlers:

Resultaatgericht
Wij gaan voor een optimaal resultaat. Wij leveren 100% inzet en stimuleren en motiveren in training en coaching om dit ook van de deelnemers qua inzet terug te ontvangen. We zijn duidelijk en respectvol en zeggen ook waar het op staat.

Enthousiasme en passie
Enthousiasme werkt aanstekelijk. 4changes werkt met mensen die met passie trainen en coachen. Dankzij hun bevlogenheid is een trainingstraject een intensieve en plezierige ervaring.

Op een manier leren met ook ruimte voor humor gaat makkelijker en sneller. We willen deelnemers vooral laten voelen dat een andere aanpak voordeel oplevert. Uitgangspunt voor onze aanpak in een training is oefenen van situaties uit de eigen werkomgeving.

Professionaliteit
Wij geloven dat voor effectief leren ‘bouwstenen’ aanwezig moeten zijn. Bewustwording in weten, willen door eigenaarschap te zien en kunnen door in daadkracht om te zetten, om vervolgens te kunnen genieten van het resultaat. Iedere training is opgebouwd volgens deze 4 bouwstenen, de 4changes.