Training versterken van persoonlijke kracht

Een training die in groepjes van maximaal zes personen plaatsvindt. Wat is jouw kracht eigenlijk en waar kun je handiger mee omgaan? Psychologische effecten van verandering en weerstand zijn b.v. onderwerpen. Een veilige omgeving waar je fouten mag maken en kunt oefenen in o.a. de communicatie die hoort bij de weerbaarheid die jij wilt.

Doel van de training:
Je prettig voelen op je werk. Op een voor jou goede manier kunnen omgaan met alles wat er tegenwoordig allemaal op ons afkomt. Je persoonlijke kracht versterken.

Voor wie bestemd:
Voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken om zich sterk en opgewassen te voelen bij alles wat er op de werkvloer van ons wordt verlangd.

Aantal deelnemers:
De groep is samengesteld uit bij voorkeur maximaal zes personen. Er wordt gezorgd voor een veilige leeromgeving met veel tijd en ruimte om persoonlijk in te kunnen spelen op de onderwerpen die voorbij komen. Er is ook ruimte voor inbreng van eigen voorbeelden.

Onderwerpen:

  • Hoe kan ik zelf aan het roer staan en mijn arbeidsplezier behouden of verhogen als dat nodig is.
  • Hoe kan ik assertief en/of daadkrachtig mijn eigen plek innemen en daarbij grip krijgen op verbeterpunten in de communicatie die daar bij hoort.
  • Wat zijn mijn persoonlijke doelen en kernwaarden? Hoe passen die in de organisatie?
  • Welke kennis over zelfkennis en reflectie is belangrijk? Hoe kan die vertroebelen en wat kun je daar aan doen.
  • Hoe kun je meer beeld krijgen van wat jou en anderen beweegt en hoe je hierdoor lastige zaken makkelijker kunt loslaten?

Theorie wordt met praktijkoefeningen afgewisseld. De trainingsduur is een dag (twee dagdelen).