Tips voor het verhogen van arbeidsplezier

Geen paniek als je eens een dag hebt op je werk die je niet bijzonder prettig vond. Kan gebeuren, hoort er gewoon een beetje bij. Met de nadruk op een beetje. Het zou zo moeten zijn dat we 80% van de tijd ons werk plezierig vinden, of tenminste als neutraal beoordelen. Mocht het zo zijn dat we het 20% van de tijd niet zo fijn hebben, dan staat de positieve 80% hiertegenover, waardoor alles goed behapbaar blijft. Maar wat als het omslaat naar gewoon niet meer als prettig ervaren? Tijd om dan eens wat overwegingen onder de loep te nemen.

Arbeidsplezier bestaat grotendeels uit vier onderdelen:

  1. Autonoom kunnen zijn
  2. Betrokkenheid ervaren (Van collega’s en leiding)
  3. Competenties kunnen inzetten
  4. Zingeving ervaren in wat je doet

Deze vier punten een verder beoordelen geeft vaak goed inzicht in op welk gebied er een verandering gewenst is.

Autonoom kunnen zijn:
Kun je binnen de kaders die zijn gegeven, je werk redelijk zelfstandig uitvoeren? Kun je zelf zaken bepalen zonder dat je het gevoel hebt dat er steeds iemand in je nek ter controle meekijkt. Voel je je als zelfstandige medewerker beoordeeld waar dit mogelijk is. Kortom kun je zelf in redelijkheid bepalen hoe je werkinvulling eruitziet? Maak bespreekbaar wat je graag wilt. Melden wat je niet wilt werkt minder goed. Geef met goede argumenten aan wat voor jou mogelijke oplossingen zijn. Vraag desnoods bij tegengas om een proefperiode waarin je jouw autonoom zijn kunt laten zien. Vraag om vertrouwen, en zorg ook dat je dan te vertrouwen bent.

Betrokkenheid ervaren:
Ervaar je betrokkenheid van collega’s? De ene collega vindt het fijn over bv. vakantie te praten de ander geeft er weer niets om. Maar wat voel jij hierbij? Als je geen betrokkenheid ervaart van de leiding of van je collega’s heeft dit enorm veel effect op gevoelens van stress. Je voelt je niet gezien en/of gewaardeerd. Bespreek de onderlinge betrokkenheid eens met elkaar bv. in een teamoverleg. Welke normen zijn er die je met elkaar kunt afspreken? Bv. bij langer zieke collega’s. Niets ergers als dan het gevoel hebben dat je er niet toe doet. (Denk ook aan afspraken bij jubileum, afscheid e.d.)

Competenties in kunnen zetten:
Kun je jouw kwaliteiten inzetten? Werk je niet boven of onder je kunnen? Doe je wat je blij maakt? (Grotendeels) Is dit niet goed geregeld, dan geeft dit eveneens gevoelens van stress. Ook onder je kunnen werken zorgt voor weinig arbeidsplezier. Bedenk eens wat je zou willen. Hoe kun je meer werk doen wat je leuk vindt, of juist minder van wat je niet leuk vindt? Maak bespreekbaar met leidinggevende of met je team. Soms hoor je dan dat collega’s juist werk wat jij liever niet doet graag zouden willen doen. Lukt het op deze wijze niet, of nog niet, vraag dan na wat er nodig is om andere werkzaamheden te krijgen in de toekomst. Wat kun je doen en/of laten zien, waarna het wellicht wel kan. Blijf je hier erg ongelukkig over, en heb je het idee er verder geen invloed op te kunnen uitoefenen, dan is het raadzaam verder te kijken dan je huidig werkplek.

Zingeving ervaren:
Vind je dat je werk ertoe doet? Voel je een bepaalde genoegdoening over wat je hebt gedaan aan het eind van de dag? Heeft het nut gehad in jouw beleving, of heeft het een bijdrage geleverd die jij graag wilde? Als dit zo is, geeft dat een fijn gevoel. Is het niet zo, is het een stressfactor die je motivatie erg onder druk kan zetten. Bepaal of het tijdelijk is en of het gevoel van zingeving weer terug kan komen. Is het voorgoed weg in jouw beleving, dan wordt het tijd voor bijleren, veranderen van functie of zelfs van werkkring. Als het tijdelijk lijkt, hoe kan dit dan? Wanneer was het nog wel goed? Wat is er in de tussentijd dan veranderd? Maak het hoe dan ook bespreekbaar. Gemis van ervaren van zingeving maakt een werkbaar leven een stuk onaangenamer.

Zijn de bovengenoemde factoren allemaal in orde, dan heb je waarschijnlijk een gelukkig en plezierig werkbaar leven. Zo niet maak dan de balans op. Hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten gaat niet werken. Neem de regie in je eigen arbeidsplezier. Stel een plan van actie op en wacht niet af tot het misschien ooit over gaat.

Wil je meer weten, neem dan contact op via mail,  info@www.4changes.nl of bel 06-15333010.