Overmatige overschaduwing

Vroeger kwam ik wel eens op de verjaardag van mijn buurmeisje. Ze had een leuk broertje met veel talenten. Hij was de beste van de klas met rekenen. Mijn buurvrouw was op school zijn voorleesmoeder. (Ze was trouwens ook knutselmoeder en schoolreisjesmoeder en klassenmoeder etc.)
Allemaal zodat mijn buurjongetje een extra stuk aandacht ontving. Hierdoor was het leestalent voor zijn jonge leeftijd de AVI 4, 5 en 6 niveaus al snel voorbij. Hij mocht al snel een klas overslaan.

Terug naar mijn buurmeisje. Ze hoorde met veel regelmaat dat haar broertje beter kon leren en veel beter was in rustig spelen etc. De lieverd met haar prachtige mooie gezichtje en haar blonde manen, moest lijdzaam de “overmatige overschaduwing” van haar broertje ervaren en accepteren. Ik gunde haar zo haar moment van in de spotlights staan.

Verjaardagsfeest en werkvloer
Ook op een volwassen verjaardagsfeest of op de werkvloer kennen we het fenomeen “overmatige overschaduwing”. Vast wel eens meegemaakt die feestneus die het hoogste woord voert, en overal verstand van heeft, waardoor andere mensen het idee krijgen dat ze nauwelijks gezien worden. Overschreeuwen of zeggen dat je er geen verstand van hebt zijn wat symptomen. Het komt trouwens ook met regelmaat voor in een huwelijk. Het feit dat een ander geen kans maakt een mening te formuleren maakt deze persoon niets uit.

Het zijn ook diegene die in en vergadering niet bezig zijn met de mening van anderen en al snel vinden dat hun besluit het besluit moet zijn. “Overmatige overschaduwing” komt in veel vormen voor. Een moeder die het talent van het kind inzet, of de blaaskaak in groepen, maar ook de subtielere vormen waarbij jij niet de leukste taken mag uitvoeren, omdat iemand die hieraan lijdt het al voor je neus wegkaapt.

Hoe kan dit?
“Overmatige overschaduwing” kan voortkomen uit een bepaalde vorm van onzekerheid, maar kan ook een onbewuste vorm van profileren zijn, om gezien te worden.
Aangeven dat je dit gedrag niet prettig vindt, of vragen stellen om de ander te dwingen rekening met je te houden kunnen helpen. Het is jouw keus of je moeite wilt doen. Zeker is wel dat wanneer niemand de “overmatige overschaduwing” een halt toeroept deze alleen maar sterker ontwikkelt.

Tips omgaan met “overmatige overschaduwing”
1.Toon eerst kort begrip. Geef aan wat het met je doet, vraag om tijd om e.e.a.rustig te bespreken.
2.Stel de ander vragen. Hoe zou het ook kunnen? Hoe kun je mijn mening meenemen in een oplossing?
3.Vraag de ander (kan ook de moeder zijn) rekening te houden met het effect van het gedrag op anderen.