Optimaal vergaderen

Herken je het volgende in jullie vergaderingen/teamoverleg? Het duurt lang, er wordt maar moeizaam tot besluiten gekomen, er wordt lang gesproken over details en overleggen wordt ervaren als een noodzakelijk kwaad. Dan is deze training een juiste keuze om hier iets aan te veranderen. Een inefficiënte overlegstructuur en cultuur kan een team, nog los van de sfeer, lamleggen, terwijl de kosten van al het gepraat stevig oplopen. In deze training werk je op een interactieve manier met elkaar  aan een efficiënte overlegvorm waar je samen tot goede besluiten komt. Het levert je team tijdwinst, heldere afspraken en meer plezier op.

Onderwerpen zijn: o.a.

 • Vergadercultuur en kosten
 • Vergaderdoel en een juiste agenda
 • Volgorde, urgentie en tijdswinst
 • 3xS Sfeer, Snelheid en Structuur
 • 2 kolommenmethode/A4 model
 • Soorten vraagstellingen in vergaderingen
 • Voorzitter en deelnemersstijlen
 • Juiste besluitvorming

Doel:

 • Een overlegstructuur bereiken met daarin ruimte voor een ieders mening
 • Overleggen houden waar goede afspraken gemaakt worden en tijd bespaard wordt
 • Een fijne sfeer hebben in overlegvormen

Voor wie:
De training is bestemd voor alle teams die graag resultaten willen behalen in vergaderen en een plezierige sfeer, structuur en de nodige snelheid willen.
De training kan ook in open inschrijvingsvorm worden gegeven.

Programma:
Een dagdeel training waarin je direct in de praktijk gaat brengen. Beperkte theorie wordt afgewisseld met veel praktijkopdrachten. Je zult ervaren hoe jij als teamlid een goede bijdrage kunt leveren in een overleg, en hoe je dat doet in een voorzittersrol.