Gratis To The Point communiceren (vol)

Op 29 juni stelde 4changes mensen gratis in de gelegenheid de training
“To the point communiceren”te mogen bijwonen.

Wat was het voor training?
In “To the pont communiceren”, leer je gesprekstechnieken en hoe je de regie houdt in een gesprek. De groep werd bewust klein gehouden (12 personen) zodat er veel persoonlijke aandacht  kon zijn. Vraagtechnieken, overtuigingskracht en goed afsluiten van een gesprek zijn bv. onderwerpen die aan bod kwamen. Theorie werd met praktijkoefeningen afgewisseld.

Het was een fijne ochtend waar de deelnemers volgens zeggen met goede inzichten naar huis gingen. Woorden als geïnspireerd, veel geleerd en leuk, zijn reacties waarvoor we het doen. Like de Facebookpagina en hou deze in de gaten voor andere acties.

Dank aan alle deelnemers voor de positieve inbreng!