Coaching


On the spot coaching

Bij coaching on the spot is 4changes op de werkvloer aanwezig en reageert letterlijk on the spot. Na een zorgvuldige intake wordt er binnen het eigen bedrijf geobserveerd. Daarna wordt direct tijdens het werk gecoacht om ook direct verbetering te bewerkstelligen. Medewerkers zullen worden gemotiveerd het beste van zichzelf te laten zien. Met hen wordt daarna besproken hoe ze het geleerde kunnen vasthouden in de praktijk. Coaching on the spot is een goede vorm voor verbetering van communicatie, commercie, samenwerking en leiderschap.

  • Observeren van gesprekken van medewerkers met de klant.
  • Toetsen van verkoopgerichtheid van medewerkers.
  • Toetsen van de klantgerichtheid.
  • Bijwonen van vergaderingen en het beoordelen van de effectiviteit.
  • Het beoordelen en waar nodig bijsturen van leiderschap.
  • Het bijwonen van functioneringsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken etc.
  • Omgaan met doelstellingen en de houding van medewerkers en leidinggevenden hierin.